Photo Rating Website
Start pasemnka paroxetine paklon palka wodna
państwo franków

aaaabeti1036aaaa

Temat: Nasz stosunek do innych narodów
...ładne kobiety, wódka, pijaństwo. Mam do nich bardzo mieszane uczucia. Anglicy - parlamentaryzm, konserwatyzm, kapitalizm, bogactwo, rewolucja przemysłowa, filozofia i myśl polityczna, twórcy gatunków muzycznych: rocka i metalu; kolonializm. Szkoci - celtyckie korzenie, kilty, dudy, muzyka, sentymentalność, walka z Anglikami, przeszłość podobna do polskiej. Irlandczycy - w sumie to samo, co Szkoci. Francuzi - z jednej strony bogata tradycja, państwo Franków, Merowingowie, Karolingowie, Kapetyngowie, Burbonowie, filozofia, matematyka, historiografia (zwłaszcza mediewalizm), szkoła "Annales", a z drugiej rewolucja, zbrodnie, komunizm, Sorbona jako kuźnia Pol Potów, Ho Szi Minów itp., socjale. Holendrzy - naród kupców, pokojowy, tolerancyjny religijnie, lubiący jeździć na rowerach, co im się chwali. Hiszpanie - bieda, brak higieny, ekspansja do Ameryki...
Źródło: kzm.org.pl/viewtopic.php?t=956Temat: Tabelka
czasowo spędzisz nad tym pól dnia, też mogę się tym zająć. A jes tyle fajnych rzeczy na świecie, np. państwo Franków
Źródło: human.gfo.iq.pl/forum/viewtopic.php?t=172


Temat: Rzecz o stosunkach polsko-niemieckich za pierwszych Piastów
...1138) STOSUNKI KULTURALNE I GOSPODARCZE ZAKONCZENIE Przez pojęcie stosunków polsko-niemieckich za pierwszych Piastów rozumiem całokształt wzajemnych relacji między piastowskim państwem polskim a Cesarstwem Niemieckim, zarówno politycznych, jak i gospodarczo-kulturalnych w latach 963 - 1138 (od pierwszej wzmianki o walkach na granicy zachodniej do początku rozbicia dzielnicowego w Polsce). W roku 887 ze wspólnoty karolińskiej wyłamało się państwo Franków Wschodnich, coraz częściej zwane Niemcami, a zgon ostatniego przedstawiciela dynastii karolińskiej w Niemczech spowodował przekształcenie korony niemieckiej z dziedzicznej w elekcyjną. Państwo w którym poszczególni książęta na własnym terenie byli udzielnymi władcami stało się konglomeratem półniezawisłych ziem, czyli Rzeszą, która za panowania Ottona I nawiązała do tradycji Imperium Rzymskiego...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=280


Temat: Materiały na nastepne zajecia...
...ewentualnie można skorzystać z mojej pracy magisterskiej, która znajduje się w archiwum Wydziału Historycznego, które znajduje się tam gdzie jest biblioteka główna UO, tylko, że na II piętrze, o drogę można zapytać Pana portiera. Studenci zaoczni przygotują się z tego co zadałem na ostatnich zajęciach, biorąc pod uwagę zagadnienia wymienione w tej rozpisce. Na następnych stronach znajduje się rozbiór materiału innych państw. Francja Państwo Franków -ustrój: monarcha, dwór królewski, urzędnicy nadworni, - administracja lokalna: min., państwa szczepowe,Hrabowie, margrabiowie, missi dominci, - rada królewska - traktat z Verdun 843 r. i jego następstwa. Monarchia stanowa -Podział społeczeństwa - Izba obrachunkowa, Parlament Paryski: izba dochodzeń, izba wieżyczki, izba wielka, izba skarg, prokuratorzy i adwokaci, prawo rejestracji i remonstracji ustaw,...
Źródło: forum.studenciwsb.opole.pl/viewtopic.php?t=5


Temat: Podstawa programowa wg. Was.
Z historią w podstawówce się zgodzę. My w podstawówce państwo Franków omawialiśmy tylko jako dodatek, a w gimnazjum się dziwili, że nie wiemy o wasalach. :DD
Źródło: victor-junior.pl/forum/viewtopic.php?t=19465


Temat: MY ‌ EUROPA
2. Jak rodziła się Europa? Po upadku imperium rzymskiego Europa zaczęła się organizować na nowo. Z dawnego imperium pozostała, znacznie okrojona, część wschodnia – Bizancjum. Było one atakowane od Bałkanów przez Słowian a od południa przez Arabów. W dawnych prowincjach zachodnich powstawały królestwa plemion germańskich. Ich granice były zmienne a struktury słabe. Spośród nich trwałym okazało się jedynie w Galii państwo Franków. Północną Afrykę, Syrię i Palestynę w VII wieku podbili Arabowie. Wiek później ich łupem padły wyspy Morza Śródziemnego oraz Półwysep Pirenejski. Jakie znaczenie miało powstanie cesarstwa Karola Wielkiego? Ten germański władca zdołał rozszerzyć swoje państwo poza granice dawnych terenów rzymskich. Północna Galia, środkowa Italia, Hiszpania (po rzekę Ebro), tereny po rzekę Łabę, (które nigdy nie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=50558


Temat: Historia i kultura Śródziemnomorza
...1. Sytuacja wewnętrzna Imperium Romanum w III - V w. n.e. 2. Przyczyny upadku Rzymu 3. Wędrówka ludów 4. Państwa barbarzyńskie w V/ VI w. 5. Przemiany gospodarcze w Europie po upadku Rzymu 6. Bizancjum w okresie rozpadu cesarstwa zachodniego 7. Herezje wczesnochrześcijańskie i wczesnośredniowieczne 8. Hiszpania wczesnośredniowieczna 9. Powstanie i rozwój Islamu 10. Arabowie i ich państwo w VII ? IX wieku 11. Bizancjum do okresu wypraw krzyżowych 12. Państwo Franków do traktatu w Verdun 13. Styl romański w sztuce i architekturze 14. Walka o inwestyturę 15. Styl gotycki w sztuce i architekturze 16. Turcy seldżucy 17. Zakony rycerskie 18. Krucjaty rycerskie 19. Krucjaty nierycerskie 20. Powstanie i rozwój imperium osmańskiego 21. Zmierzch potęgi i upadek Bizancjum 22. Najważniejsze dzieła literatury średniowiecznej 23. Przemiany w Italii przed XV w. 24. Najpotężniejsze państwa włoskie...
Źródło: ifkika.uni.wroc.pl/for/viewtopic.php?t=90


Temat: Tematy na tydzień
Zmieniamy zasady gry, proszę mieć już notatki na każdą lekcję. Chciałbym, by nasze spotkanie przestały już być tylko wykładami. Możliwe oceny za kompletny brak wiedzy lub za bardzo dobry jej stan. Wtorek - Islam i jego ekspansja - narodziny (zasady religii, pojęcia z nią związane) - ekspansja terytorialna (gdzie, kiedy), stolice państwa, nazwy dynastii - podziały religijne (sunnici, szyici) Środa - państwo Franków - dzieło Chlodwiga - przejęcie władzy przez Karolingów - okoliczności powstania Państwa Kościelnego - Karol Wielkie i jego państwo (organizacja państwa, podboje, okoliczności, odnowienia cesarstwa, zasada monarchii patrymonialnej) - reformy Karola (pismo, szkolnictwo) - dezintegracja państwa po śmierci Karola Czwartek - powstanie państw europejskich - Normanowie w Anglii (bitwa pod Hastings) - pierwsze...
Źródło: human.gfo.iq.pl/forum/viewtopic.php?t=170


Temat: Quiz - edycja grudniowa
Czy chodzi tu o śmierć Attyli (406-453)? Ajeśli tak to zagrażał wszystkim uwczesnym państwom euroejskim (ces. zachodniorzymskie, ces. wschodniorzymskie, państwo Franków). Jego najazdy trwały w latach 441-452. A jego śmierć w 453 spowodowała podział jego państwa pomiędzy synów i tym samym jego dezorganizacji i rozpadu. Z Tweojego krótkiego opisu niby wszystko pasuje ale pewnie to jednak nie to.
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=344


Temat: Nazizm znów w Niemczech odgrywa ważną rolę.
...Slask byl polsko-czeski pierwontnie, wczesniej nalezal do panstwa wielkomorawskiego, nigdy nie byl germanski. Te ziemie zawsze nalezaly do Slowian ktorymi germanie nie sa A o Silingach słyszałeś? Germanie byli tu znacznie wcześniej od Słowian. I opinie co do tego, czy odeszli wszyscy, czy część z nich pozostała i później wymieszała się ze Słowianami, są podzielone. Wytłumacz mi, co to za tajmenicze państwo Franków istaniło w XII wieku? Pomijam już to, że Frankowie byli Germanami. Na jakiej podstawie twierdzisz, że potomkowie Ślężan, Golęszyców, Opolan itp. byli Polakami? To plemiona słowiańskie, ale słowiański i Polski to nie synonimy. No i jeszcze kwestia polskości śląskich Piastów. Co to znaczy, że byli Polakami? Stosujesz kryterium pochodzenia? Śląscy Piastowie mieli już więcej krwi germańskiej - wsytarczy...
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=13168beti1036

Designed By Royalty-Free.Org